Зареждане…

Медицинско право

Адекватна правна помощ
За нас

За нас

"Медикъллоул-Консулт" ООД е специализирано дружество с предмет на дейност правно-консултантски услуги в областта на медицинското право. Персоналния състав на дружеството е изграден от квалифицирани професионалисти с дългогодишен юридически и медицински опит, които са на разположение да отговорят адекватно на специфичните изисквания на уважаемите клиенти.

"Медикъллоул-Консулт" ООД предлага на клиентите си широка гама от услуги, като изготвяне на вътрешни правилници, специфични за дейността на лечебните заведения; действия по регистърни производства; цялостна подготовка и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки, ПРУПДТДДУК и Наредба за общинските лечебни заведения; консултации в областта на трудовото законодателство (трудови правоотношения и конкурси, възникващи в персоналния състав в лечебните заведения); изготвяне и съгласуване на договори; проучване и представяне на консултации по жалби на пациенти, включително и изготвяне на отговори по същите; процесуално представителство по граждански и административни производства.

Услуги

Участия в преговори между страни

Трудови правоотношения

Обществени поръчки

Съвети, справки, изготвяне на книжа и договори

Процесуално представителство по граждански и административни дела

Абонаментно правно обслужване